Letselschade: wat is het en hoe wordt de hoogte vastgesteld?

Letselschade is schade die je hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, verwonding door een dier of een medische fout. Om aan te kunnen tonen dat er sprake is van letselschade dien je bewijzen aan te kunnen leveren en een bedrijf of persoon aansprakelijk te stellen.

Materiële en immateriële schade

Letselschade kan uit twee verschillende soorten schade bestaan: materiële en immateriële schade. Materiële schade bestaat uit kosten die je moet maken om bijvoorbeeld je woning of auto aan te passen als gevolg van het letsel.

Ook valt hulp in de huishouding onder materiële schade. Immateriële schade is schade die niet in geld uitgedrukt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan pijn of verlies van levensvreugde.

Hoe wordt letselschade vastgesteld?

De eerste stap is om aan te tonen dat het letsel dat je hebt opgelopen het gevolg is van een ongeval. Dat kun je doen door bijvoorbeeld foto’s van het ongeval aan te leveren en getuigen op te roepen die je verhaal kunnen bevestigen.

Daarnaast moet je aantonen wat het gevolg is van het letsel, denk bijvoorbeeld aan zaken zoals:

  • Medische behandelingen die je hebt ondergaan
  • De duur van de behandelingen en de kosten
  • Of je therapie hebt gehad
  • Facturen van aanpassingen in je woning en/of auto
  • Inkomensverlies doordat je niet meer (volledig) kon werken

Je merkt het al: het is belangrijk om vanaf het ontstaan van de letselschade je administratie goed bij te houden. Soms wordt er een onafhankelijke deskundige ingeschakeld die een onderzoek uitvoert naar jouw letsel. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er tussen de betrokken partijen geen overstemming kan worden bereikt over de letselschade.

Belangrijk: neem snel actie

Als je letselschade hebt opgelopen is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te nemen. Er kan namelijk al snel discussie ontstaan over de vraag of het letsel daadwerkelijk het gevolg is van het ongeval of dat er wellicht al klachten waren of later zijn ontstaan, dus na het ongeval.

Hoe hoog is de vergoeding voor letselschade?

Er is niet zoiets als een tabel met standaardvergoedingen als het om letselschade gaat. Iedere situatie is maatwerk en heeft betrekking op de omstandigheden van het slachtoffer. Aspecten zoals de ernst van het letsel, de gevolgen van het letsel en de leeftijd van het slachtoffer spelen allemaal een rol bij het berekenen van de vergoeding voor letselschade.

Daarnaast is het zo dat er sprake kan zijn van recht op smartengeld. Smartengeld betreft de immateriële letselschade en is dus een onderdeel van letselschade. Het is verstandig om aan een letselschade expert advies te vragen voor het afhandelen van de letselschade. Je kunt hiervoor rechtstreeks een expert benaderen, maar zijn ook websites zoals letselschademanager.nl waarop je via een platform eenvoudig een expert kunt vinden. Het voordeel van dit soort websites is dat je één dossier hebt waarin alle partijen hun stukken kunnen uploaden. Dat geeft rust en overzicht.

Leave a Reply